Privacy Verklaring (AVG)

Kim Brugman Fotografie gevestigd aan Zwanenveld 3065 6538 ZW Nijmegen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.kimbrugmanfotografie.nl

info@kimbrugmanfotografie.nl

06 10391348

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kim Brugman Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken  in het geval u mij inhuurt als fotograaf:

–       Voor- en achternaam

–       Adresgegevens

–       Telefoonnummer

–       E-mailadres

–       IP-adres

–       Gegevens over uw activiteiten op onze website

–       Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kim Brugman Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen”

–       Het afhandelen van uw betaling

–       Evt. verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

–       U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

–       U te informeren over wijzigingen van onze diensten

–       Voor het toesturen van fotobestanden, album of ander product betreft fotografie

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Ik leg niet meer gegevens vast dan noodzakelijk en als ik de gegevens niet meer nodig heb verwijder ik ze zodra dat kan en mag.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kim Brugman Fotografie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkerovereenkomst om te zorgen voor

eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kim Brugman Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Kim Brugman Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bv jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt uzelf afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van u browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door Kim Brugman Fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen en de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kimbrugmanfotografie.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie:

Uw pasfoto,MRZ nummers, paspoortnummer en ISBN.Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk.

Kim Brugman Fotografie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft o een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kim Brugman Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenst openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op met info@kimbrugmanfotografie.nl